HOLLANDA-ALMANYA SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SANAL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 09 – 11 Mart 2021 tarihleri arasında ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ve ihracatımızın artırılması hedefiyle “Hollanda-Almanya Sanal Sektörel Ticaret Heyeti Programı”nın organize edilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu Sanal Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Hollanda ve Almanya pazarları hakkında bilgilendirmeye yönelik webinar ve online ikili iş görüşmeleri (B2B) tesis edilecektir. Sanal Sektörel Ticaret Heyetine katılım kontenjanı azami 15 firmayla sınırlandırılmış olup, kayıt bedeli 2700.-TL olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan heyete katılım sağlayacak firma temsilcilerinin firma çalışanı olması durumunda, ilgili temsilcinin Mart 2021 ayı boyunca firmada SGK’lı olarak çalışması, firma sahibi ya da ortağı olması durumunda ilgili imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin sunulması gerekmektedir.

Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda yer alan banka hesap numarasına “Almanya-Hollanda Süs Bitkileri ve Mamulleri Sanal Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 2700.-TL katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan formları ve dilekçeyi en geç 29 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresli elektronik postamıza iletilmesi gerekmektedir.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
ING BANK TL
IBAN : TR16 0009 9028 9721 7200 1000 01

Ek B-2 : Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu
Ek B-3 : Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve kurumu temsile yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili kişi olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmalıdır.