SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ


Türkiye’de süs bitkileri sektörünün koordinatörlüğünü yürüten Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1999 yılında kurulmuş olup; Türkiye genelindeki tüm kesme çiçek, iç mekan bitkileri, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatçılarını bünyesinde toplamaktadır.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, süs bitkileri sektörünün tüm alt sektörlerini kapsayacak şekilde ihracatın geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu faaliyetleri ile henüz çok genç ve dinamik bir sektör olan süs bitkileri sektöründe ihracat çok kısa bir sürede büyük ölçüde arttırılmıştır. İhracattaki ana ürün grupları kesme çiçekler, fideler, fidanlar, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğaları, yosun ve çelenklerdir.

Türkiye Süs Bitkileri Sektörü

Türkiye’nin süs bitkileri sektöründe pazar ülkelere yakınlık, olumlu iklim şartları ve dinamik insan 
gücü gibi avantajları bulunmaktadır.

• Türkiye’de 5.009 hektar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.
• Türkiye florasında 3.500’den fazla endemik bitki türü bulunmaktadır.
• Yayla üretimiyle birlikte üretim ve ihracat sezonu 12 aya çıkarılmıştır.
• 2018 yılında Türkiye süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaşmıştır.
• Türkiye’den 77 ülkeye süs bitkileri ihracatı yapılmaktadır.
• Süs bitkileri sektörü ekonomiye yarattığı % 95 oranında yüksek katma değer ile güç 
kazandırmaktadır.
• Süs bitkileri sektörü doğrudan 25.000 kişiye, dolaylı olarak ise 300.000 kişiye istihdam 
sağlamakta, ayrıca ülkedeki sosyal yapıya da yeni iş alanlarının yaratılması ve istihdam edilen kesim-
lere barınma ve eğitim imkanları sağlanması yoluyla katkıda bulunmaktadır.